اخذ نمایندگی گروه مهندسی روماک تراشه

گروه مهندسی روماک تراشه در نظر دارد جهت پشتیبانی و فروش محصولات خوداز سراسر ایران نمایندگی فعال بپذیرد . متقاضیان اخذ نمایندگی می توانند جهت ارتباط با شرکت و پر نمودن فرم درخواست نمایندگی به اینجا مراجعه فرمایند .